A Budapest Vasúti Stratégia (BVS) várható környezeti hatásainak, fenntarthatóságának és az ezekkel összefüggő társadalmi hatások felmérése érdekében el kell készíteni a BVS környezeti értékelését.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) kormányrendelet alapján ennek első lépéseként – a környezetvédelemért felelős szervek szakmai véleményének kikérésével – ki kell dolgozni a környezeti értékelés konkrét tartalmát, tematikáját és tájékoztatást kell adni a stratégiáról. A kidolgozott tematika és a tájékoztatás az alábbi linkekre kattintva megismerhető, letölthető.

A környezeti értékelést, valamint a BVS véleményezési változatát a tervezett ütemterv szerint 2020 februárjában jelentetjük meg a honlapon.