A Kormány 2021 év végén az 1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozatával elfogadta a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS). A Stratégia kidolgozásával párhuzamosan elkészült annak környezeti értékelése is. Az értékelés összegzi a BAVS megvalósítása során várható környezeti hatások, a BAVS fenntarthatósága és az ezekkel összefüggő társadalmi hatások vizsgálatának eredményeit.

A Stratégiai Környezeti Vizsgálati (SKV) eljárás következő fontos lépése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) kormányrendelet alapján a környezetvédelemért felelős szervek szakmai véleményének kikérése, valamint az érintett nyilvánosság tájékoztatása, véleményük megismerése. Ez a folyamat 2021. március 12-én lezárult.
Köszönjük azoknak, akik fáradságot nem kímélve megtiszteltek bennünket, a BAVS-ra és a környezeti értékelésére vonatkozó észrevételeik, véleményük az SKV jogszabálynak megfelelően összegzésre és bemutatásra kerülnek.

A két dokumentum az alábbi linkekre kattintva letölthető, megismerhető.